Pompy ciepła

Komfort, oszczędność, ekologia

Każdy, kto rozpoczyna budowę nowego domu lub jest w trakcie modernizacji swojej istniejącej budowli zadaje sobie pytanie który system grzewczy wybrać?

Oprócz oferowanych przez nas folii grzewczych oraz mat bardzo ciekawym rozwiązaniem jest również zastosowaniem pompy ciepła. Systemy te można łączyć, jak i również mogą one funkcjonować zupełnie osobno.

Dlaczego pompa ciepła?

Pompa ciepła to rozwiązanie zapewniające nie tylko dużą oszczędność względem tradycyjnych rozwiązań grzewczych, jak kotły olejowe/ zużywające ekogroszek. Jest to również rozwiązanie niewiarygodnie wręcz komfortowe w użytkowaniu i wymaga minimalnej obsługi.

Pompa ciepła jest urządzeniem, które odbiera cieplną energię, która zmagazynowana jest w powietrzu, wodzie lub gruncie. Jest to niemal niewyczerpalne źródło energii cieplnej. Sam proces transferu energii z źródeł o niższej temperatury do wyżej jest możliwy dzięki energii mechanicznej wytwarzanej przez zewnętrzne sprężarki.

Pompy ciepła naszego partnera handlowego, który jest również ich producentem to wyrób najwyższej klasy. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom oraz przemyślanej konstrukcji wydatki na energię cieplną mogą być nawet o 80 % niższe w porównaniu do tradycyjnych metod grzewczych.  

Rodzaje pomp grzewczych:

Oferujemy dwa główne rodzaje pomp grzewczych, czyli pompy ciepła powietrze – woda oraz gruntowe pompy ciepła. Poniżej przedstawiamy poszczególne zalety każdego rozwiązania, abyś mógł wybrać optymalną pompę ciepła dla siebie.

Pompa ciepła powietrze - woda

Uzyskiwana przez pompę energia cieplna pobierana jest bezpośrednio z otaczającego pompę powietrza.

Idealna do instalacji w miejscach, w których wykonywanie gruntowych kolektorów byłoby uciążliwe lub niewykonalne

Brak dodatkowych prac ziemnych, dzięki czemu koszt instalacji będzie znacznie niższy

Gruntowa pompa ciepła

Rozwiązanie zapewniające najwyższą sprawność wśród urządzeń tego typu.

Instalacja gruntowej pompy ciepła niesie za sobą konieczność wykonania kolektora. Ze względu na sposób wykonania kolektory dzielimy na pionowe i poziome.

W przypadku ograniczonego miejsca w wokół domu wykonywany jest tzw. kolektor pionowy. Przeprowadzane zostają odwierty, do których wprowadzone zostaną rury wypełnione glikolem, które następnie wprowadzane są na głębokość ok. 1, 5 m (jest to obszar poniżej strefy zamarzania).

W przypadku, kiedy obszar wokół domu jest znaczny możliwe jest wykonanie tzw. kolektora poziomowego.  Jest to rozwiązanie tańsze od wykonania kolektora pionowego, ponieważ rury mogą zostać ułożone w równoległych liniach (w przypadku gruntów suchych i piaszczystych) lub w pętlach (w przypadku gleb wilgotnych i gliniastych).

Zobacz nasze pozostałe rozwiązania grzewcze dla domów i mieszkań